Brev om ACTA til Europaudvalget i Folketinget

I mandags skrev jeg en e-mail til Christel Schaldemose og Emilie Turunen angående min bekymring for den forestående underskrivning af ACTA-traktaten, fordi Schaldemose og Turunen har at gøre med forbrugerbeskyttelse i EU. Jeg har stadig ikke hørt fra dem. I går blev ACTA-traktaten underskrevet, blandt andet -beklageligvis- af Danmark. I går skrev jeg derfor nedenstående brev til Europaudvalget. Jeg aner ikke om det er det rigtige organ men Europaudvalget beskrives således: Europaudvalgets sagsområder er sager, der behandles i Den Europæiske Union og WTO, og koordineringen af Folketingets behandling af disse sager. 

26. januar 2012

Til Europaudvalget i Folketinget

Dags dato har Danmark underskrevet ACTA, den hidtil mest omfattende verdensomspændende traktat til kontrol og overvågning af personer på world wide web. Det foregik angiveligt i Japans udenrigsministerium.  
ACTA kommer helt uhørt til at operere uden for FN, WIPO og WTO.

Fordi forhandlingerne om traktaten har været hemmeligholdt, har offentligheden ikke haft nogen mulighed for at debattere traktatens vidtrækkende konsekvenser.
Vilkårene beskrevet i de offentligt frigivne udkast til ACTA truer på flere planer offentlighedens interesser, herunder angiveligt hver bekymring specifikt fraskrevet af forhandlerne.
Tidligere har bl.a. USA skrevet under, til trods for protester fra 75 juraprofessorer. Ved en konference i Washington College of Law udtrykte 90 forskellige delegerede fra 6 forskellige kontinenter samstemmende en dyb bekymring for de forventede konsekvenser af traktaten.
Jeg ønsker svar på hvilken (evt. hvilke) dansk EU-politiker der i dag i Japan skrev under på ACTA, lige som jeg vil opfordre Europaudvalget til straks at foretage de nødvendige foranstaltninger til at få bragt klarhed omkring konsekvenserne af ACTA for danskere og andre EU-borgere, og i det hele taget få belyst processen som virker fordækt, udemokratisk og en skændsel mod almindelig sund fornuft.

Venlig hilsen,
Jeppe Morgenthaler
– 

Jeg ved at flere andre prøver og har prøvet at råbe politikerne op. Hvis du læser dette, og kender til andre politiske instanser som det ville være mere korrekt at rette denne henvendelse til, må du meget gerne skrive det i en kommentar på dette indlæg. Endelig bør du læse hvorfor Kader Arif netop har opsagt sit arbejde med at undersøge og rapportere om ACTA. Det er skræmmende læsning.