ACTAs dna lever videre

Dette læserbrev blev i forkortet form bragt i Information i fredags.

ACTAs DNA lever videre

Som en anden Reptilicusklo der lever videre, selv om den blev slået ihjel, genopstår dybt problematisk og allerede forkastet ACTA-lovtekst i flere forhandlinger om nye handelsaftaler. Igen er der tale om copyrightlovgivning der aspirerer til et samfund af i går, ja et samfund af forrige årtusinde.

Det er 4-5 måneder siden at europæere flokkedes i titusindvis for at demonstrere mod den forfejlede ACTA-aftale, som indledningsvis blev forhandlet i dyb hemmelighed og som ovenikøbet bevægede sig på gyngende grund, tæt på at være i direkte modstrid med FNs menneskerettigheder. EU-parlamentarikere endte med at følge almindelig sund fornuft, samt de 2,3 millioner europæeres underskrifter mod ACTA, og nedstemte aftalen i den største sejr nogensinde ved en EU-afstemning.

Man skulle tro at det var nok men desværre viser afsløringer af flere hemmeligholdte forhandlinger, for eksempel TPP, (Trans-Pacific Partnership) at der stadig fra politisk side spekuleres ganske kreativt og gedulgt i at få implementeret visse af de mest angribelige og samfundsmodarbejdende elementer fra ACTA i nye aftaler.

Senest er det kommet frem, blandt andet hos Electronic Frontier Foundation, at forhandlingerne om en aftale kaldet CETA, (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellem Canada og den europæiske union, indeholder dele, der er direkte modelleret efter forkastede dele af ACTA. CETA er lige som ACTA forhandlet i hemmelighed. Som det fremgår af materiale lagt frem af en af verdens førende ekspertgrupper på området, La Quadrature du Net, blev der ligefrem pralet fra EUs forhandler Philipp Dupuis’ side med at CETA indeholdt ACTA-lignende lovtekst.

Det synes smerteligt klart at den civile europæiske befolkning, forhåbentligt støttet af dybdeborende journalistik og fornuftigere dele af det politiske system, igen må træde i karakter og gøre det klart over for de forhandlende politikere at det ikke er et spørgsmål om at ændre akronymet og genoplive den dårlige lovgivning, men om at respektere, at allerede forkastede lovtekster skal forblive således og ikke bør kunne genopstå i endnu engang hemmeligholdte forhandlinger om nye handelsaftaler. Det er sørgeligt at det er nødvendigt at understrege det.

Debatten dør ikke med papiravisen, Anker Brink Lund

For tre dage siden udtalte medieprofessor Anker Brink Lund i Politiken at  avisdøden er en katastrofe for den offentlige debat. Da journalisten spurgte om ikke der på internettet fandtes debat, svarede Anker Brink Lund: “På nettet kan alle jo komme til orde, men problemet er, at der er relativt få, der gider lytte til det.”


For det første er det en håbløst arrogant holdning, der antyder at Hr. Brink Lund absolut intet ved om internetkultur. For det andet er det helt, helt forkert - hvilket i dag heldigvis kunne bevises med størst mulige understregning.
I dag blev ACTA-traktaten stemt ned. Ved den største sejr i Europaparlamentet nogensinde. Og det takket være en offentlig debat på nettet, som er foregået både on stage og backstage. Backstage har hundredevis, ja tusindvis af internetaktivister, jurister, ngo'er, journalister og almindeligt samfundsengagerede borgere diskuteret, delt viden, skændtes og fundet løsninger. On stage, altså i internetaviser som vores egne information.dk og politiken.dk - og på personlige, så vel som tech-blogs, på internetradio og naturligvis på de store sociale netværk som Twitter og Facebook, har de/vi kunnet dele vores debatindlæg med millioner af medmennesker på tværs af landegrænser. 
Og det er der kommet blandt andet knapt 3 millioner underskrifter og en historisk afgørelse i EU-parlamentet ud af. Kære Anker Brink Lund. Du aner ikke hvad du taler om. Debatten lever, ja stortrives på nettet. Måske ikke der hvor du færdes online. Hvis du overhovedet færdes online. Men tro mig, debatten findes. Og den er det hele værd. Den sætter nemlig dagsordenen i lige så høj grad som en papiravis kan/kunne.

Høring om ACTA bør ses af flere

Man bør faktisk tage sig tid til at se stakeholder-høringen fra i går, for at forstå hvor kritisabel ACTA-aftalen er:
(den starter 17:14 inden i videoen)

Det er meget positivt at se en så bredspektret kritik af ACTA, men der foregår som bekendt mange ting sideløbende med ACTA. Som det også bliver nævnt i debatten bliver TPP (jeps, endnu en vanvittig aftale) i øjeblikket forhandlet på samme lukkede facon som tilfældet var med ACTA. Det kritiseres fra snart sagt alle sider, men forhandlingerne er lukkede for offentligheden og for interessenter.
Og helt uden om alle disse (SOPA, PIPA, ACTA, TPP) meget debaterede, fordækte akronymaftaler har rettighedslobbyister i USA forhandlet sig på plads med de største internetudbydere i USA, der fra 1. juli tilsyneladende kommer til at fungere som internetpoliti, der kan sende advarsler til forbrugere der er mistænkt for at downloade piratkopieret materiale (à la brevmodellen). Det kommer naturligvis til at bero på en grundig, metodisk og allestedsnærværende overvågning af forbrugernes internetvaner. Hvilket gør tiltaget decideret utidssvarende, ja stasi-lignende. Mere om det her:

Man må tage sig til hovedet.

Udredning for nysgerrige iACTAgere

BREAKING: World Wide Web er under angreb fra onde akronymer!!
SOPA, PIPA, ACTA, TPP, OPEN, ?

Godt så.

Vi lærer dag for dag mere om ACTAs konkrete indhold og kan i skrivende stund konstatere at mange af de mest uhyrlige forslag i traktaten er fjernet i løbet af processen. Godt nok kun fordi der blev lækket tidlige udgaver af traktaten, så jurister og eu-parlamentarikere kunne råbe vagt i gevær i forhold til de stasi-metoder der var lagt op til. Men processen er fortsat under heftig beskydning fra alle sider og i sig selv værd at påtale. Samtidig åbner ACTA stadig for lovgivning der nærmer sig de netop bortkastede PIPA- og SOPA-love, og derfor er ACTA stadig noget lort. For nu at sige det lidt firkantet.

Du kan læse Ars Technicas rigtig gode gennemgang af ACTA, og den lidt unøjagtige kritik som mange (jeg selv inklusiv) har kommet med. Der er ikke tale om Peter og Ulven. Der er tale om at vi, præsenteret med nogle informationer, gjorde hvad vi kunne for at få belyst sagen. Det er ved at lykkedes. Vi er 1,3 millioner mennesker der har skrevet under mod ACTA. Det er der stadig alt mulig god grund til at gøre.
Men der er også behov for at skue fremad. Og igen henviser jeg til Ars Technica, som med dette indlæg peger på ACTAs onde tvilling, Trans-Pacific Partnership, eller TPP, som er næste i rækken af onde akronymer der vil overtage wwwerdensherredømmet.

Jeg mener at danske it-journalister bør sætte sig (og derefter os) ind i TPP, og i samme øvelse undersøge OPEN, som er Darrel Issas bud på en fornuftig traktat (i øvrigt på tværs af partier) der vil bekæmpe pirateri og samtidigt holde nettet åbent. Han er stærk modstander af ACTA og indtil videre støtter i hvert fald Google hans OPEN-forslag. Det er et sympatisk træk at der er absolut åbenhed omkring OPEN (hvor meta), og at det er muligt at komme med ændringsforslag direkte på websitet dedikeret til OPEN. Men vi må stadig sætte vores lid til grundige journalister, der kan samle op, researche og præsentere de lovforslag vi møder. Her er Information i mine øjne hidtil bedste bud, med denne journal. Tjek den ud og hold dig opdateret.
UPDATE: OPEN bliver nu kritiseret af The Recording Industry Association of America (RIAA) - hvilket efterhånden næsten kun kan ses som et kvalitetsstempel. Issa (republikaner) og Wyden (demokrat) forsvarer deres fælles traktatforslag ved at liste en række stramninger som de mener falder indenfor rimeligheden med det bagvedliggende del-mål at bevare nettet åbent.

Brev om ACTA til Europaudvalget i Folketinget

I mandags skrev jeg en e-mail til Christel Schaldemose og Emilie Turunen angående min bekymring for den forestående underskrivning af ACTA-traktaten, fordi Schaldemose og Turunen har at gøre med forbrugerbeskyttelse i EU. Jeg har stadig ikke hørt fra dem. I går blev ACTA-traktaten underskrevet, blandt andet -beklageligvis- af Danmark. I går skrev jeg derfor nedenstående brev til Europaudvalget. Jeg aner ikke om det er det rigtige organ men Europaudvalget beskrives således: Europaudvalgets sagsområder er sager, der behandles i Den Europæiske Union og WTO, og koordineringen af Folketingets behandling af disse sager. 

26. januar 2012

Til Europaudvalget i Folketinget

Dags dato har Danmark underskrevet ACTA, den hidtil mest omfattende verdensomspændende traktat til kontrol og overvågning af personer på world wide web. Det foregik angiveligt i Japans udenrigsministerium.  
ACTA kommer helt uhørt til at operere uden for FN, WIPO og WTO.

Fordi forhandlingerne om traktaten har været hemmeligholdt, har offentligheden ikke haft nogen mulighed for at debattere traktatens vidtrækkende konsekvenser.
Vilkårene beskrevet i de offentligt frigivne udkast til ACTA truer på flere planer offentlighedens interesser, herunder angiveligt hver bekymring specifikt fraskrevet af forhandlerne.
Tidligere har bl.a. USA skrevet under, til trods for protester fra 75 juraprofessorer. Ved en konference i Washington College of Law udtrykte 90 forskellige delegerede fra 6 forskellige kontinenter samstemmende en dyb bekymring for de forventede konsekvenser af traktaten.
Jeg ønsker svar på hvilken (evt. hvilke) dansk EU-politiker der i dag i Japan skrev under på ACTA, lige som jeg vil opfordre Europaudvalget til straks at foretage de nødvendige foranstaltninger til at få bragt klarhed omkring konsekvenserne af ACTA for danskere og andre EU-borgere, og i det hele taget få belyst processen som virker fordækt, udemokratisk og en skændsel mod almindelig sund fornuft.

Venlig hilsen,
Jeppe Morgenthaler
– 

Jeg ved at flere andre prøver og har prøvet at råbe politikerne op. Hvis du læser dette, og kender til andre politiske instanser som det ville være mere korrekt at rette denne henvendelse til, må du meget gerne skrive det i en kommentar på dette indlæg. Endelig bør du læse hvorfor Kader Arif netop har opsagt sit arbejde med at undersøge og rapportere om ACTA. Det er skræmmende læsning.