Udredning for nysgerrige iACTAgere

BREAKING: World Wide Web er under angreb fra onde akronymer!!
SOPA, PIPA, ACTA, TPP, OPEN, ?

Godt så.

Vi lærer dag for dag mere om ACTAs konkrete indhold og kan i skrivende stund konstatere at mange af de mest uhyrlige forslag i traktaten er fjernet i løbet af processen. Godt nok kun fordi der blev lækket tidlige udgaver af traktaten, så jurister og eu-parlamentarikere kunne råbe vagt i gevær i forhold til de stasi-metoder der var lagt op til. Men processen er fortsat under heftig beskydning fra alle sider og i sig selv værd at påtale. Samtidig åbner ACTA stadig for lovgivning der nærmer sig de netop bortkastede PIPA- og SOPA-love, og derfor er ACTA stadig noget lort. For nu at sige det lidt firkantet.

Du kan læse Ars Technicas rigtig gode gennemgang af ACTA, og den lidt unøjagtige kritik som mange (jeg selv inklusiv) har kommet med. Der er ikke tale om Peter og Ulven. Der er tale om at vi, præsenteret med nogle informationer, gjorde hvad vi kunne for at få belyst sagen. Det er ved at lykkedes. Vi er 1,3 millioner mennesker der har skrevet under mod ACTA. Det er der stadig alt mulig god grund til at gøre.
Men der er også behov for at skue fremad. Og igen henviser jeg til Ars Technica, som med dette indlæg peger på ACTAs onde tvilling, Trans-Pacific Partnership, eller TPP, som er næste i rækken af onde akronymer der vil overtage wwwerdensherredømmet.

Jeg mener at danske it-journalister bør sætte sig (og derefter os) ind i TPP, og i samme øvelse undersøge OPEN, som er Darrel Issas bud på en fornuftig traktat (i øvrigt på tværs af partier) der vil bekæmpe pirateri og samtidigt holde nettet åbent. Han er stærk modstander af ACTA og indtil videre støtter i hvert fald Google hans OPEN-forslag. Det er et sympatisk træk at der er absolut åbenhed omkring OPEN (hvor meta), og at det er muligt at komme med ændringsforslag direkte på websitet dedikeret til OPEN. Men vi må stadig sætte vores lid til grundige journalister, der kan samle op, researche og præsentere de lovforslag vi møder. Her er Information i mine øjne hidtil bedste bud, med denne journal. Tjek den ud og hold dig opdateret.
UPDATE: OPEN bliver nu kritiseret af The Recording Industry Association of America (RIAA) - hvilket efterhånden næsten kun kan ses som et kvalitetsstempel. Issa (republikaner) og Wyden (demokrat) forsvarer deres fælles traktatforslag ved at liste en række stramninger som de mener falder indenfor rimeligheden med det bagvedliggende del-mål at bevare nettet åbent.

Brev om ACTA til Europaudvalget i Folketinget

I mandags skrev jeg en e-mail til Christel Schaldemose og Emilie Turunen angående min bekymring for den forestående underskrivning af ACTA-traktaten, fordi Schaldemose og Turunen har at gøre med forbrugerbeskyttelse i EU. Jeg har stadig ikke hørt fra dem. I går blev ACTA-traktaten underskrevet, blandt andet -beklageligvis- af Danmark. I går skrev jeg derfor nedenstående brev til Europaudvalget. Jeg aner ikke om det er det rigtige organ men Europaudvalget beskrives således: Europaudvalgets sagsområder er sager, der behandles i Den Europæiske Union og WTO, og koordineringen af Folketingets behandling af disse sager. 

26. januar 2012

Til Europaudvalget i Folketinget

Dags dato har Danmark underskrevet ACTA, den hidtil mest omfattende verdensomspændende traktat til kontrol og overvågning af personer på world wide web. Det foregik angiveligt i Japans udenrigsministerium.  
ACTA kommer helt uhørt til at operere uden for FN, WIPO og WTO.

Fordi forhandlingerne om traktaten har været hemmeligholdt, har offentligheden ikke haft nogen mulighed for at debattere traktatens vidtrækkende konsekvenser.
Vilkårene beskrevet i de offentligt frigivne udkast til ACTA truer på flere planer offentlighedens interesser, herunder angiveligt hver bekymring specifikt fraskrevet af forhandlerne.
Tidligere har bl.a. USA skrevet under, til trods for protester fra 75 juraprofessorer. Ved en konference i Washington College of Law udtrykte 90 forskellige delegerede fra 6 forskellige kontinenter samstemmende en dyb bekymring for de forventede konsekvenser af traktaten.
Jeg ønsker svar på hvilken (evt. hvilke) dansk EU-politiker der i dag i Japan skrev under på ACTA, lige som jeg vil opfordre Europaudvalget til straks at foretage de nødvendige foranstaltninger til at få bragt klarhed omkring konsekvenserne af ACTA for danskere og andre EU-borgere, og i det hele taget få belyst processen som virker fordækt, udemokratisk og en skændsel mod almindelig sund fornuft.

Venlig hilsen,
Jeppe Morgenthaler
– 

Jeg ved at flere andre prøver og har prøvet at råbe politikerne op. Hvis du læser dette, og kender til andre politiske instanser som det ville være mere korrekt at rette denne henvendelse til, må du meget gerne skrive det i en kommentar på dette indlæg. Endelig bør du læse hvorfor Kader Arif netop har opsagt sit arbejde med at undersøge og rapportere om ACTA. Det er skræmmende læsning.