Jeg deltager af og til i den offentlige debat med læserbreve og kronikker. Der er mange ting der kan få  mig tasterne, hvad nedenstående liste skulle være glimrende eksempler på.

Her mente jeg noget om Sundhedsvæsenet

Her mente jeg noget om Distriktspsykiatrien

Her mente jeg noget om DR og Kristendom

Her mente jeg noget om danske medietalenter

Her mente jeg noget om overvågning

Her mente jeg noget om Planetariet (!)

Her mente jeg noget om ASMR

Her mente jeg lidt mere om ASMR

Her mente jeg noget om ACTA

Her mente jeg noget mere om ACTA

Her mente jeg lidt mere endnu om ACTA