På fiskerekognoscering ved Sluseholmen

Det er snart længe siden at det igen blev tilladt, ikke blot at fiske i Købehavns havn på udvalgte steder, men også blev lovligt at hjemtage torsk, hornfisk og havørred. Jeg har endnu ikke benyttet mig af muligheden, men her til formiddag var jeg ude og inspicere området. Der er flot gennemstrømning i sluserne og flere steder hvor det ville være oplagt at fiske med flåd mens man nyder forårssolen om et par uger når det lige er en grad eller to varmere end i dag.

Jeg mødte Mehmet, en ung fyr som havde fiskestang med, og som jeg faldt i snak med. Han ku’ berette om både multer og ørreder på flere kilo. Multerne har jeg set ved selvsyn i de varmeste sommermåneder helt inde mellem husene - store flotte fisk - og jeg kunne da også ganske rigtigt finde beviser andre steder online, på at der fanges endog flotte ørreder på op til 5 kg omkring Sjællandsbroen og Sluseholmen. Så nu går turen snart derud med grej.