Sådan er der jo så meget

Jeg elsker at der, netop som beskeden om at 
tre af mine venner var blevet fan af Lars Løkke (på Facebook)
 - med fokus på politisk økonomisk redelighed i reklamen

samtidig dukkede en besked op om at ti venner havde læst at 
nationalbankdirektøren, de økonomiske vismænd, OECD og Europa-Kommissionen 
samstemmende kritiserer regeringens økonomiske politik.  

I en samtale med Jens Olaf Jesus pegede den økonomiske overvismand 
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen uden omsvøb på at en socialdemokratisk 

økonomisk politik ville stille Danmark bedre i krisetider som denne.

Go figure…